رستگاران
56 بازدید
ناشر: همای غدیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
سرگذشت عبرت انگیز از کسانی که عاقبت بخیر شدند... در این کتاب مطالب زیر آمده است: نصوح توبه شعوانه آهنگری که آتش بر او حرام بود توبه در کاباره ابراهیم جیب بر شهادت حسن لاته درسی از یک گربه علی گندابی و غیره