زکات در اسلام
54 بازدید
ناشر: یکتای هستی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب ارزش و مقام زکات اهمیت زکات، آثار زکات، زکات آیین همه پیامبران، زکات در اسلام، مصارف زکات، آداب پرداخت زکات، مقدار و نصاب زکات، آدابی که گیرنده زکات باید آنها را رعایت کند، موارد و شرایط وجوب زکات، مستحقان زکات و زمان پرداخت زکات و مسائل متفرقه زکات بررسی می شود